Diskuze k biblickému verši: Lv 19,14

Hluchému nebudeš zlořečiti, a před slepým nepoložíš úrazu, ale báti se budeš Boha svého, já jsem Hospodin.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód