Diskuze k biblickému verši: Lv 19,12

Nepřisahejte křivě ve jméno mé, aniž poškvrňuj jména Boha svého: Já jsem Hospodin.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód