Diskuze k biblickému verši: Lv 19,10

Tolikéž ostatků vinice své nebudeš bráti, a zrní vinice své nebudeš sbírati; chudému a příchozímu zanecháš toho: Já jsem Hospodin Bůh váš.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód