Diskuze k biblickému verši: Lv 19,8

Kdož by to jedl, nepravosti své ponese; nebo svatosti Hospodinovy poškvrnil, protož vyhlazena bude duše ta z lidu svého.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód