Diskuze k biblickému verši: Dn 1,18

A když se dokonali dnové, po kterýchž rozkázal král, aby je přivedli, přivedl je správce dvořanů před Nabuchodonozora.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód