Diskuze k biblickému verši: Dn 1,13

A potom nechť se spatří před tebou tváře naše a tváře mládenců, kteříž jídají pokrm z stolu královského, a jakž uhlédáš, učiň s služebníky svými.

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód