Diskuze k biblickému verši: Dn 1,8

Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškvrňoval pokrmem z stolu královského, a vínem, kteréž král pil. Pročež hledal toho u správce nad dvořany, aby se nemusil poškvrňovati.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód