Diskuze k biblickému verši: Ez 37,14

A dám Ducha svého do vás, abyste ožili, a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já Hospodin mluvím i činím, dí Hospodin.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód