Diskuze k biblickému verši: Ez 37,12

Protož prorokuj a rci jim: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já otevru hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich, lide můj, a uvedu vás do země Izraelské.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód