Diskuze k biblickému verši: Iz 6,3

A volal jeden k druhému, říkaje: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód