Diskuze k biblickému verši: Ex 20,5

Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého těch, kteříž nenávidí mne,

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód