Diskuze k biblickému verši: Ž 119,89

Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód