Diskuze k biblickému verši: Ž 95,9

Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód