Diskuze k biblickému verši: Ž 95,6

Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód