Diskuze k biblickému verši: Ž 41,10

(1,11) Ale ty, Hospodine, smiluj se nade mnou, a pozdvihni mne, a odplatím jim;

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód