Diskuze k biblickému verši: Ž 3,7

(3,8) Povstaniž, Hospodine, zachovej mne, Bože můj, kterýž jsi zbil všech nepřátel mých líce, zuby bezbožníků zvyrážel.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód