Diskuze k biblickému verši: Ž 1,3

Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně se povede.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód