Diskuze k biblickému verši: Gn 1,30

Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž duše živá, všelikou bylinu zelenou ku pokrmu. I stalo se tak.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód