Diskuze k biblickému verši: Gn 1,29

Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž ovoce stromu), nesoucí símě; bude vám za pokrm.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód