Diskuze k akci: Studijní den o křesťanské iniciaci

(Tábor)

Evangelická liturgická iniciativa Coena zve na již druhý letošní studijní den, který se uskuteční v pátek 25. října 2019 v bývalém augustiniánském klášteře v Táboře. Hlavním tématem setkání bude křesťanská iniciace, tedy uvedení do křesťanského života. Účastníci budou v této souvislosti sdílet zkušenosti s místem a podobami křtu, konfirmace a prvního přijímání svaté večeře Páně ve sborech a farnostech. Do rozhovoru uvede Marek Lukášek reflexí přípravy, realizace a recepce nové křtitelnice v českobrodském kostele Nejsv. Trojice. Studijní den otevře přednáška Martina Grombiříka o tzv. finské interpretaci Martina Luthera a jejím dopadu na lutherskou identitu a ekumenické rozhovory. Setkání začne v 9, 30 hodin v prostorách bývalého augustiánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44) v Táboře. Zakončí jej eucharistická bohoslužba v kostele sv. Filipa a Jakuba (Pod Kotnovem) od 17,30. Zváni jsou všichni zájemci o dané téma, případně liturgickou obnovu v ekumenickém horizontu obecně. Přihlásit se je možné u Jakuba Smrčky (tel. 775 047 717, e-mail kuba.smrcka@gmail.com). Více informací včetně časového harmonogramu najdete na www.coena.cz

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód