Bible kralická - Zj 9,21

Zj 9,21 Aniž činili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých.