Bible kralická - Zj 1,10

Zj 1,10 A byl jsem u vytržení ducha v den Páně, i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby,