Bible kralická - Ž 91,1

Ž 91,1 Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude.