Bible kralická - Ž 82,1.2

Ž 82,1 Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí:
Ž 82,2 Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah.