Bible kralická - Ž 50,19

Ž 50,19 Ústa svá pouštíš ke zlému, a jazyk tvůj skládá lest.