Bible kralická - Ž 47,8; 83,19; 95,1.8; 118,4

Ž 47,8 (7,9) Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém.
Ž 95,1 Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
Ž 95,8 Nezatvrzujte srdce svého, jako při popuzení, a v den pokušení na poušti,
Ž 118,4 Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.