Bible kralická - Ž 41,1; 112,9

Ž 41,1 (1,1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (1,2) Blahoslavený, kdož prozřetelný soud činí o chudém; v den zlý vysvobodí jej Hospodin.
Ž 112,9 Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky, roh jeho bude vyvýšen v slávě.