Bible kralická - Ž 29

Ž 29,1 Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.
Ž 29,2 Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.
Ž 29,3 Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.
Ž 29,4 Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.
Ž 29,5 Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.
Ž 29,6 A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.
Ž 29,7 Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.
Ž 29,8 Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.
Ž 29,9 Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.
Ž 29,10 Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.
Ž 29,11 Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.