Bible kralická - Ž 147,5

Ž 147,5 Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.