Bible kralická - Ž 139,7-9

Ž 139,7 Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl?
Ž 139,8 Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi ty; pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.
Ž 139,9 Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři: