Bible kralická - Ž 135,6

Ž 135,6 Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.