Bible kralická - Ž 128

Ž 128,1 Píseň stupňů. Blahoslavený každý, kdo se bojí Hospodina, a chodí po cestách jeho.
Ž 128,2 Nebo z práce rukou svých živnost míti budeš, blahoslavený budeš, a štastněť se povede.
Ž 128,3 Manželka tvá jako vinný kmen plodný po bocích domu tvého, dítky tvé jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvého.
Ž 128,4 Aj, takovéť bude míti požehnání muž bojící se Hospodina.
Ž 128,5 Požehnání tobě uděliž Hospodin z Siona, a ty spatřuj dobré věci Jeruzaléma po všecky dny života svého;
Ž 128,6 A viz syny synů svých, a pokoj nad Izraelem.