Bible kralická - Ž 124

Ž 124,1 Píseň stupňů, Davidova. Byť Hospodina s námi nebylo, rciž nyní, Izraeli,
Ž 124,2 Byť Hospodina s námi nebylo, když lidé povstali proti nám:
Ž 124,3 Tehdáž by nás byli za živa sehltili v rozpálení hněvu svého proti nám;
Ž 124,4 Tehdáž by nás byly přikvačily vody, proud zachvátil by byl duši naši;
Ž 124,5 Tehdáž zachvátily by byly duši naši ty vody zduté.
Ž 124,6 Požehnaný Hospodin, kterýž nás nevydal v loupež zubům jejich.
Ž 124,7 Duše naše jako ptáče znikla osídla ptáčníků; osídlo se ztrhalo, i vynikli jsme.
Ž 124,8 Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.