Bible kralická - Ž 12,7; 19,8

Ž 12,7 (2,8) Ty, Hospodine, jim spomáhati budeš, a ostříhati každého od národu tohoto až na věky.
Ž 19,8 (9,9) Rozkazové Hospodinovi přímí, obveselující srdce, přikázaní Hospodinovo čisté, osvěcující oči.