Bible kralická - Ž 119,33-40

Ž 119,33 He Vyuč mne, Hospodine, cestě ustanovení svých, kteréž bych ostříhal do konce.
Ž 119,34 Dej mi ten rozum, ať šetřím zákona tvého, a ať ho ostříhám celým srdcem.
Ž 119,35 Dej, ať chodím cestou přikázaní tvých; nebo v tom svou rozkoš skládám.
Ž 119,36 Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství.
Ž 119,37 Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti; na cestě své obživ mne.
Ž 119,38 Potvrď služebníku svému řeči své, kterýž se oddal k službě tvé.
Ž 119,39 Odvrať ode mne pohanění, jehož se bojím; nebo soudové tvoji dobří jsou.
Ž 119,40 Aj, toužím po rozkázaních tvých; dej, ať jsem živ v spravedlnosti tvé.