Bible kralická - Ž 119,25-32

Ž 119,25 Daleth Přilnula k prachu duše má; obživiž mne podlé slova svého.
Ž 119,26 Cesty své předložilť jsem, a vyslýchals mne; vyuč mne ustanovením svým.
Ž 119,27 Cestě rozkazů tvých dej ať vyrozumívám, a ať přemýšlím o divných skutcích tvých.
Ž 119,28 Rozplývá se zámutkem duše má, očerstviž mne podlé slova svého.
Ž 119,29 Cestu lživou odvrať ode mne, a zákon svůj z milosti dej mi.
Ž 119,30 Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé sobě předkládám.
Ž 119,31 Svědectví tvých se přídržím, Hospodine, nedejž mi zahanbenu býti.
Ž 119,32 Cestou rozkazů tvých poběhnu, když ty rozšíříš srdce mé.