Bible kralická - Ž 119,105-112

Ž 119,105 Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
Ž 119,106 Přisáhl jsem, což i splním, že chci ostříhati soudů spravedlnosti tvé.
Ž 119,107 Ztrápenýť jsem přenáramně, Hospodine, obživiž mne vedlé slova svého.
Ž 119,108 Dobrovolné oběti úst mých, žádám, oblib, Hospodine, a právům svým vyuč mne.
Ž 119,109 Duše má jest v ustavičném nebezpečenství, a však na zákon tvůj se nezapomínám.
Ž 119,110 Polékli jsou mi bezbožní osídlo, ale od rozkazů tvých se neodvracím.
Ž 119,111 Za dědictví věčné ujal jsem svědectví tvá, neboť jsou radost srdce mého.
Ž 119,112 Naklonil jsem srdce svého k vykonávání ustanovení tvých ustavičně, až i do konce.