Bible kralická - Ž 119,86

Ž 119,86 Všecka přikázaní tvá jsou pravda; bez příčiny mi se protiví, spomoziž mi.