Bible kralická - Ž 119,68; 145,8

Ž 119,68 Dobrý jsi ty a dobrotivý, vyuč mne ustanovením svým.
Ž 145,8 Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.