Bible kralická - Ž 102,28

Ž 102,28 (2,29) Synové služebníků tvých bydliti budou, a símě jejich zmocní se před tebou.