Bible kralická - Ž 102,27.28

Ž 102,27 (2,28) Ty pak jsi tentýž, a léta tvá nikdy nepřestanou.
Ž 102,28 (2,29) Synové služebníků tvých bydliti budou, a símě jejich zmocní se před tebou.