Bible kralická - Ž 1,2; 119,4.9.15.17n.105.169

Ž 1,2 Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
Ž 119,4 Ty jsi přikázal, aby pilně bylo ostříháno rozkazů tvých.
Ž 119,9 Beth. Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedlé slova tvého.
Ž 119,15 O přikázaních tvých přemyšluji, a patřím na stezky tvé.
Ž 119,17 Gimel Tu milost učiň s služebníkem svým, abych, dokudž jsem živ, ostříhal slova tvého.
Ž 119,18 Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.
Ž 119,105 Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
Ž 119,169 Thav Předstupiž úpění mé před oblíčej tvůj, Hospodine, a podlé slova svého uděl mi rozumnosti.