Bible kralická - Tt 3,9.10

Tt 3,9 Nemoudré pak otázky, a vyčítání rodů, a sváry, a hádky o věci zákonní zastavuj; nebť jsou neužitečné a marné.
Tt 3,10 Člověka kacíře po jednom neb druhém napomínání vyvrz,