Bible kralická - Sk 7,48

Sk 7,48 Ale Nejvyšší nebydlí v domích rukou udělaných, jakož dí prorok: