Bible kralická - Sk 15,8

Sk 15,8 A ten, jenž zpytuje srdce, Bůh, svědectví jim vydal, dav jim Ducha svatého, jako i nám.