Bible kralická - Sk 13,19

Sk 13,19 A zahladiv sedm národů v zemi Kanán, rozdělil losem mezi ně zemi jejich.