Bible kralická - Sk 11,1

Sk 11,1 Uslyšeli pak apoštolé a bratří, kteříž byli v Judstvu, že by i pohané přijali slovo Boží.