Bible kralická - Ř 8,19-22

Ř 8,19 Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.
Ř 8,20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,
Ř 8,21 V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.
Ř 8,22 Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,