Bible kralická - Ř 6,17.18

Ř 6,17 Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.
Ř 6,18 Vysvobozeni jsouce pak od hříchu, učiněni jste služebníci spravedlnosti.