Bible kralická - Ř 14,19

Ř 14,19 Protož následujme toho, což by sloužilo ku pokoji a k vzdělání vespolek.